Chính Sách Ưu Đãi Và Hỗ Trợ Đầu Tư Đặc Biệt Trong Luật Đầu Tư 2020

Cỡ chữ

Ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư đóng vai trò là một trong những động lực quan trọng giúp thúc đẩy, gia tăng cho sự phát triển của nền kinh tế của Việt Nam. Chính vì lý do đó, trong những năm qua Nhà nước luôn tích cực hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ về đầu tư để thu hút và quản lý tốt hơn nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Từ ngày 01/01/2021, khi Luật Đầu tư 2020 bắt đầu có hiệu lực, các hình thức ưu đãi đầu tư sẽ được điều chỉnh tăng thêm và mở rộng đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, cùng với Nghị định 31/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu Tư đã góp phần làm rõ thêm các vấn đề này.

Về đối tượng được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 20 Luật Đầu Tư năm 2020 thì có thể nói các đối tượng được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt là những dự án đầu tư có tác động lớn đến phát triển kinh tế, xã hội.

 • Dự án thành lập mới (mở rộng dự án thành lập mới đó) các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển có tổng vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư;

 • Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia được thành lập theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và toàn bộ cơ sở trực thuộc đặt ngoài trụ sở chính của Trung tâm;

 • Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 30.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư;

 • Dự án đầu tư đặc biệt quan trọng hoặc đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. 

Có thể thấy Luật Đầu tư 2020 đã đưa ra tiêu chí về ngành nghề, lĩnh vực đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký và thời hạn giải ngân vốn đầu tư để phân biệt dự án được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đặc biệt so với dự án được hưởng các ưu đãi đầu tư khác. Trong đó, dự án trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu hay dự án thuộc ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư đều nằm trong danh mục đối tượng được hưởng ưu đãi theo khoản 2 Điều 15 Luật Đầu Tư năm 2020 và Điều 19 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 

Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư tại Phụ lục II Nghị định 31/2021/NĐ-CP tập trung chủ yếu vào bốn ngành là Công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ; Nông nghiệp; Bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng; Văn hoá, xã hội, thể thao, y tế, đồng thời bổ sung và cụ thể hoá một số ngành nghề liên quan như đào tạo nhân lực công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, sản xuất sản phẩm sử dụng công nghệ sinh học,… Đây đều là những sự bổ sung cần thiết, góp phần thúc đẩy sự đầu tư chất lượng cao vào các lĩnh vực nhằm phát triển chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 13 Luật Đầu tư năm 2020, ưu đãi đầu tư cao hơn luôn được áp dụng cho nhà đầu tư nhằm đảm bảo một môi trường pháp lý ổn định và ưu đãi cho nhà đầu tư đầu tư vào các ngành nghề mang tính mới, mang lại lợi ích cho xã hội hay thực hiện tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn/ đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, Luật đầu tư hiện hành đã bổ sung trường hợp ngoại lệ cho nguyên tắc này, cụ thể là các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày Luật Đầu Tư năm 2020 có hiệu lực thì không được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt. Đó là các đối tượng không được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt bao gồm các dự án được nêu tại khoản 5 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020:

 • Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 01/01/2020

 • Dự án đầu tư khai thác khoáng sản;

 • Dự án thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (dự án sản xuất ô tô, tàu bay, du thuyền);

 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Mức ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt 

Ưu đãi đầu tư đặc biệt

Về ưu đãi, các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về đất đai. Bao gồm: 

a. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 

 • Về thuế suất Giảm 5% thuế suất, tối đa không quá 37,5 năm

 • Về thời gian miễn/ giảm thuế: 6 năm miễn, 13 năm giảm (50% thuế phải nộp) 

b. Ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước: 

 • Thời gian miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước không quá 22,5 năm

 • Mức giảm không quá 75% tiền thuê đất

Hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Về hỗ trợ đầu tư, các dự án được hưởng hỗ trợ đầu tư đặc biệt tương tự như các doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ đầu tư khác, bao gồm các hình thức quy định tại khoản 1 Điều 18 Luật Đầu tư năm 2020 và khoản 6 Điều 20 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, cụ thể:

 • Hỗ trợ phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào dự án đầu tư;

 • Hỗ trợ đào tạo, phát triển nguồn nhân lực;

 • Hỗ trợ tín dụng;

 • Hỗ trợ tiếp cận mặt bằng sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ cơ sở sản xuất, kinh doanh di dời theo quyết định của cơ quan nhà nước;

 • Hỗ trợ khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ;

 • Hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin;

 • Hỗ trợ nghiên cứu và phát triển.

Thẩm quyền quyết định áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt

Với vị trí là cơ quan trực tiếp thi hành và điều hành toàn diện mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, Chính phủ được giao trọng trách quyết định việc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định mức, thời gian ưu đãi đầu tư đặc biệt theo các tiêu chí về công nghệ cao, chuyển giao công nghệ, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi, giá trị sản xuất trong nước đối với các dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020.

Tuy nhiên, Chính phủ không được quyết định việc áp dụng này trong mọi trường hợp mà trong những trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 20 Luật Đầu tư năm 2020, nghĩa là khi các hình thức ưu đãi và hỗ trợ khác có thể được áp dụng hoặc các dự án khác với dự án được nêu trong Luật Đầu tư năm 2020 được xem xét áp dụng thì Chính phủ phải trình Quốc hội quyết định.

Nhìn chung, quy định mới về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đặc biệt trong Luật Đầu tư năm 2020 là một bước tiến trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư FDI trên trường quốc tế, trở thành điểm đến của hấp dẫn của nhà đầu tư nước ngoài. Sự đổi mới này cũng hi vọng vào một tương lai phát triển bền vững của đất nước nhờ thu hút nguồn lực từ các dự án khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Và đó chính là những thông tin mà Luật Nguyễn Hướng muốn gửi đến các bạn. Nếu quý khách hàng còn thắc mắc về bất kỳ vấn đề gì liên quan đến chính sách trên thì hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Địa chỉ: P.2112 Central 3, Vinhomes Central Park đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM

 • Điện thoại: 028 2234 0888 – Hotline: 0974461998

 • Email: info@luatnguyenhuong.vn

Bạn ơi, bài viết hữu ích với bạn chứ? 
Đánh giá bài viết này

- Có kinh nghiệm 10 năm trong nghề luật sư, làm việc tại nhiều môi trường khác nhau như: Công ty luật, pháp chế doanh nghiệp, hỗ trơ bên mảng Công chứng và Thừa phát lại. - Tham gia tranh tụng hơn 100 vụ việc tại TAND các cấp ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh, Tiền Giang, Khánh Hòa … về Dân sự, hình sự - Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại HCM và HN từ 2017 đến nay. - Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ quyền tác giả, sáng chế, giải pháp hữu ích, … cho khách hàng cá nhân và doanh ngiệp

Leave a Comment