Sáng chế là gì? Điều kiện để đăng ký sáng chế 2022 là gì?

Cỡ chữ

Các phát minh, sáng chế cũng được luật sở hữu trí tuệ bảo hộ. Vậy đăng ký sáng chế là gì? Yêu cầu để đăng ký bảo hộ sáng chế là gì?

Sáng chế là gì? 

Theo Điều 4, khoản 12, Luật Sở hữu trí tuệ, sáng chế là: một giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc phương pháp nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng cách áp dụng quy luật tự nhiên.

Theo quy định tại Điều 3 Khoản 2 Luật Sở hữu trí tuệ thì sáng chế cũng là một trong những đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

đăng ký sáng chế
Sáng chế là gì?

Sau khi người được cấp bằng sáng chế đã đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước và được cấp bằng độc quyền, nếu quyền sáng chế bị xâm phạm sẽ được pháp luật bảo vệ.

Đối tượng nộp đơn đăng ký

Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ quy định tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, bao gồm:

 • Những người là tác giả tạo ra sáng chế, thiết kế bố trí bằng công sức và chi phí của mình, kiểu dáng công nghiệp;
 • Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, vật lực cho tác giả dưới hình thức giao việc, thuê việc làm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác và thỏa thuận đó không vi phạm quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Trường hợp nhiều tổ chức, cá nhân cùng sáng tạo hoặc đầu tư tạo ra sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí thì tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký, chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của mọi tổ chức, cá nhân.

Người có quyền đăng ký nêu trên, kể cả trường hợp đã đăng ký, có quyền chuyển nhượng quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản và được thừa kế, thừa kế theo pháp luật. Đơn đăng ký.

Điều kiện đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế

Theo quy định tại Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ, các điều kiện chung để được bảo hộ sáng chế như sau:

đăng ký sáng chế
Điều kiện đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế
 • Không có gì là mới;
 • Mức độ sáng tạo;
 • Có khả năng ứng dụng công nghiệp.

Trong số này, “tính mới” của sáng chế được coi là yếu tố quan trọng nhất. “Tính mới” có nghĩa là bất kỳ sản phẩm nào dự định được cấp bằng sáng chế nhưng đã bị tiết lộ trước thời điểm nộp đơn, được coi là không còn mới và không thể đăng ký.

Vì vậy, trước khi đưa một sản phẩm ra thị trường hoặc trên các phương tiện truyền thông, chủ sở hữu cần phải nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế để đảm bảo rằng sản phẩm đó là sản phẩm mới và đủ điều kiện để được bảo hộ.

Thủ tục đăng ký sáng chế

Thủ tục để có thể đăng ký bảo hộ sáng chế được tiến hành theo các bước sau:

đăng ký sáng chế
Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế
 • Bước 1: Tìm bằng sáng chế trước khi nộp đơn
 • Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ để đăng ký bảo hộ sáng chế
 • Bước 3: Nộp đơn đến Cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước
 • Bước 4: Thẩm định đơn đăng ký bảo hộ sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước
 • Bước 5: Nhận giấy chứng nhận về đăng ký sáng chế

Hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế

 • Tờ khai đăng ký bảo hộ sáng chế (Đơn) theo Mẫu chung (02 bản do chủ đơn hoặc người được chủ đơn ủy quyền lập và ký tên);
 • Phần mô tả sáng chế bao gồm Mục 03: Mô tả; Yêu cầu bảo hộ sáng chế; Hình vẽ / biểu đồ (nếu có);
 • Bản tóm tắt về sáng chế đã đăng ký;
 • Lệ phí các tài liệu khi nộp đơn đăng ký sáng chế.

Ngoài các giấy tờ trên, nếu như người nộp đơn sử dụng đến dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế của tổ chức dịch vụ thì sẽ cần thêm giấy ủy quyền cho việc đăng ký.

Yêu cầu về đơn đăng ký sáng chế?

Đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và các tài liệu giao dịch giữa người nộp đơn và cơ quan quản lý quốc gia về sở hữu công nghiệp phải được làm bằng tiếng Việt, các tài liệu sau đây có thể được xuất trình bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi có yêu cầu:

 • Giấy ủy quyền;
 • Văn bản xác nhận quyền đăng ký;
 • Các tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;
 • Các tài liệu khác hỗ trợ cho việc đăng ký.
 • Các tài liệu chứng minh quyền ưu tiên của đơn đăng ký bảo hộ sáng chế bao gồm:
  • Bản sao của các đơn đầu tiên trở lên có xác nhận của tổ chức đã nhận đơn đầu tiên;
  • Văn bản phân công quyền ưu tiên, nếu quyền đó được kế thừa từ người khác.

Nộp đơn đăng ký sáng chế ở đâu?

Cơ quan duy nhất tại Việt Nam tiếp nhận đơn đăng ký về bảo hộ sáng chế, thẩm định và cấp bằng sáng chế là Cục Sở hữu trí tuệ Nhà nước Việt Nam.

(Địa chỉ: Số 386, Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Ngoài trụ sở chính tại Hà Nội, Cục SHTT còn có 02 văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Người đăng ký bảo hộ sáng chế có thể chọn nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các địa chỉ trên.

Đối với các tổ chức, cá nhân / công ty nước ngoài không có văn phòng đại diện tại Việt Nam, khi thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế, văn phòng đại diện SHTT phải được ủy quyền nộp đơn đăng ký.

Thời hạn bảo hộ sáng chế

Theo quy định tại Điều 93 Khoản 4 Luật Sở hữu trí tuệ, thời hạn bảo hộ đối với sáng chế là 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Vừa rồi là những thông tin về đăng ký sáng chế. Luật Nguyễn Hướng hy vọng có thể giúp được các bạn trong quá trình trình tìm hiểu về chủ đề này.

Bạn ơi, bài viết hữu ích với bạn chứ? 
Đánh giá bài viết này

- Có kinh nghiệm 10 năm trong nghề luật sư, làm việc tại nhiều môi trường khác nhau như: Công ty luật, pháp chế doanh nghiệp, hỗ trơ bên mảng Công chứng và Thừa phát lại. - Tham gia tranh tụng hơn 100 vụ việc tại TAND các cấp ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh, Tiền Giang, Khánh Hòa … về Dân sự, hình sự - Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại HCM và HN từ 2017 đến nay. - Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ quyền tác giả, sáng chế, giải pháp hữu ích, … cho khách hàng cá nhân và doanh ngiệp

Leave a Comment