Quy Định Pháp Luật Về Việc Tặng Cho Quyền Sử Dụng Đất Mới Nhất

Cỡ chữ

Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất

Căn cứ vào Khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai 2013, người được tặng cho quyền sử dụng đất được sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

Một là, có giấy chứng nhận, trừ hai trường hợp sau đây:

 1. Theo khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 được quyền tặng cho đất đai khi:

+ Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền tặng cho đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;

+ Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền tặng cho khi có điều kiện để cấp giấy chứng nhận (chưa cần có giấy chứng nhận).

 1. Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp giấy chứng nhận nhưng được quyền tặng cho.

Hai là, thửa đất muốn tặng cho quyền sử dụng đất không có tranh chấp

Ba là, quyền sử dụng đất nêu trên không bị kê biên để bảo đảm thi hành án

Bốn là, còn trong thời hạn sử dụng đất.

tặng cho quyền sử dụng đất

Ngoài ra, khi tặng cho quyền sử dụng đất đai, người sử dụng cần phải thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Điều 190, Điều 191, Điều 192 Luật Đất đai 2013 trong một số trường hợp cụ thể. Trong đó, cần lưu ý một số trường hợp sau đây:

 • Người sử dụng đất nông nghiệp khi tặng cho quyền sử dụng đất thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho người sử dụng đất khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.
 • Không được tặng cho đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho.
 • Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

– Theo Khoản 3 Điều 188, Luật Đất đai 2013, việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

– Về mặt nội dung, các bên trong hợp đồng tặng cho phải có năng lực hành vi dân sự khi giao kết hợp đồng. Ngoài ra, hợp đồng tặng cho này phải đảm bảo bên tặng cho phải là người có quyền và nghĩa đối với bất động sản được ghi nhận.

– Đồng thời, về mặt hình thức, căn cứ theo điểm a, d Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 thì hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản theo quy định. Việc công chứng, chứng thực được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chức hoặc tại ủy ban nhân dân cấp xã.

– Thủ tục đăng ký sang tên có thể được hiện tại văn phòng đăng ký đất đai sau khi hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực.

Thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 79 Luật Đất đai 2013 thủ tục sang tên giấy chứng nhận khi tặng cho quyền sử dụng đất được thực hiện theo các bước sau:

tặng cho quyền sử dụng đất

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo điểm b, Điều 9, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK.
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (Đã được công chứng tại văn phòng công chứng thành phố, tỉnh nơi có bất động sản).
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người tặng cho và người nhận quyền sử dụng đất như giấy khai sinh, hộ khẩu…

Bước 2. Nơi nộp hồ sơ và nhận giấy tiếp nhận

– Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của UBND cấp tỉnh.

– Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 3. Tiếp nhận và xử lý ban đầu

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận và trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

– Trường hợp nộp hồ sơ tại UBND cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Bước 4. Giải quyết yêu cầu

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các việc sau:

– Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

– Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp;

– Trường hợp phải cấp giấy chứng nhận thì lập hồ sơ trình UBND cấp huyện cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

– Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

– Trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp nộp hồ sơ cấp xã.

Bước 5. Trả kết quả

– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

hoặc

– Gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

tặng cho quyền sử dụng đất

Các chi phí liên quan

– Lệ phí khi thực hiện thủ tục sang tên tặng cho quyền sử dụng đất gồm:

– Lệ phí địa chính: 15.000 đồng/trường hợp;

– Lệ phí thẩm định: Mức thu tính bằng 0,15% giá trị (sang tên) chuyển nhượng (Tối thiểu 100.000 đồng đến tối đa không quá 5.000.000 đồng/trường hợp); Hiện nay, mức lệ phí thẩm định này được áp dụng tại các địa phương khác nhau là không giống nhau và căn cứ vào Quyết định cụ thể về lệ phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mỗi địa phương.

– Lệ phí cấp sổ đỏ tùy theo từng trường hợp cụ thể.

– Về thuế thu nhập cá nhân: Theo quy định tại Khoản 10 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007, thu nhập từ việc nhận tặng cho đối với quyền sử dụng đất được xác định là một trong những thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Thuế suất được áp dụng để tính thuế trong trường hợp này là 10% giá trị tài sản. (Theo quy đinh tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

– Về lệ phí trước bạ: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, khi tiến hành thủ tục sang tên quyền sử dụng đất từ nhận tặng cho, lệ phí trước bạ được xác định là 0,5% giá trị của tài sản (xác định theo Bảng giá đất của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có đất).

Ngọc Trinh – Thực tập sinh pháp lý

Thông Tin Liên Hệ

 • Hồ Chí Minh: P.2112 Central 3, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh
 • Hà Nội: 11/291 Lê Trọng Tấn, phường Dương Nội, Quận Hà Đông
 • Website: luatnguyenhuong.vn
 • Fanpage: Luật Nguyễn Hướng – Cilaw lawfirm
 • Hotline: 0974461998
 • Mail: info@luatnguyenhuong.vn
Bạn ơi, bài viết hữu ích với bạn chứ? 
Đánh giá bài viết này

- Có kinh nghiệm 10 năm trong nghề luật sư, làm việc tại nhiều môi trường khác nhau như: Công ty luật, pháp chế doanh nghiệp, hỗ trơ bên mảng Công chứng và Thừa phát lại. - Tham gia tranh tụng hơn 100 vụ việc tại TAND các cấp ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Tây Ninh, Tiền Giang, Khánh Hòa … về Dân sự, hình sự - Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại HCM và HN từ 2017 đến nay. - Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, bảo hộ quyền tác giả, sáng chế, giải pháp hữu ích, … cho khách hàng cá nhân và doanh ngiệp

Leave a Comment